Vedligeholdelse af lejemålet

lejeloven opsigelse, En lejekontrakt, vedligeholdelse af lejemål, Fremleje, ejerbolig, A9

Vedligeholdelse af lejemålet

Hvem skal vedligeholde?

Ifølge lejeloven, er det udlejers ansvar at vedligeholde lejemålet. Udgangspunktet er altså at udlejer skal sørge for, at lejemålet er i god, forsvarlig og vel vedligeholdt stand.

Det er dog ifølge lejelovens §20 lejers pligt at foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler gennem lejeperioden.

Lejer og udlejer har mulighed for at fravige dette udgangspunkt gennem en fælles aftale mellem parterne. Det er meget almindeligt, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt af lejemålet – hvis dette er tilfældet, skal det tydeligt fremgå af lejekontrakten.

Indvendig vedligeholdelse

Lejelovens §21 påviser at der ved indvendig vedligeholdelse forstås ´vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve’.

Efter den nye lejelov per juli 2015, kan lejeren udelukkende forpligtiges til den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Den eneste undtagelse der findes til denne regel, er vedligeholdelse af have. Men i så fald skal der være tale om en have tilknyttet lejemålet og hermed indgå i lejeforholdet.

Ifølge den nye lejelov, kan udlejer altså ikke pålægge lejer den udvendige vedligeholdelsespligt af lejemålet.

Manglende vedligeholdelse

Hvis udlejer forsømmer vedligeholdelse af lejemålet, kan det i sidste ende påvirke værdien af ejendommen for lejer. Hvis lejemålet er ramt af mangler, skader eller manglende vedligeholdelse, kan lejer kontakte udlejer med krav om udbedring og eventuelt økonomisk kompensation.