Tidsbegrænset lejekontrakt

Den rigtige lejer, ind- og udflytning

Tidsbegrænset lejekontrakt

Du har som udlejer to muligheder når din bolig skal udlejes: enten kan du udleje tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Vi hos lejekontrakt-eksperten, anbefaler altid at man får en professionel til at lave en gennemgang af din lejekontrakt.

Ved tidsbegrænsede lejekontrakter, forstås lejekontrakter, som ophører på et fastsat tidspunkt. Ophørstidspunktet skrives ind i lejekontrakten, og lejeforholdet skal hermed ikke opsiges. Medmindre andet er aftalt, vil det ikke være muligt for parterne at opsige lejemålet i lejeperioden.

Det er også muligt at forlænge sin tidsbegrænsede lejekontrakt, dette kan du læse om her: Forlængelse af tidsbegrænset lejekontrakt.

Du kan kun udleje tidsbegrænset med plausibel grund

Du skal være opmærksom på, at du kun kan udleje din bolig tidsbegrænset, såfremt du har en plausibel grund jf. LL §80 stk. 3. Det kunne f.eks. være, at du skal udstationeres for en bestemt periode, eller at du ønsker at vente med at sælge. Hvis du ikke har en god grund til at udleje tidsbegrænset, har du ikke andre muligheder end at udleje tidsubegrænset.

Der er dog ingen konkrete krav til begrundelsen i lejeloven. En begrundelse accepteres dog ofte hvis den blot synes saglig. Selvom der ikke er opstillet konkrete krav, benyttes en

Række begrundelser for tidsbegrænset lejekontrakter ofte:

  • Sygdom
  • Udlandsophold, herunder studie eller arbejde i udlandet.
  • Hvis man grundet markedet ikke kan sælge sin bolig, og derfor lejer den ud i en tidsbegrænset periode, hvorefter den igen sættes til salg.

Angiv lejekontraktens tidsforløb

I lejekontraktens §11 er det vigtigt at angive, hvor lang tid lejeperioden strækker sig over. Det kunne f.eks. være en 2-årig tidsbegrænset lejeperiode, og det er her vigtigt at angive præcis hvornår lejeperiode starter og slutter. Du har som udlejer mulighed for at forlænge udlejningsperioden, når den tidsbegrænsede lejekontrakt ender. Her er det igen en nødvendighed at have en plausibel årsag, for at udleje tidsbegrænset. Vær opmærksom på, at hvis lejeren ved lejekontraktens udløb bebor boligen i mere end 1 måned uden udlejer gør indsigelse, vil lejekontrakten fortsætte tidsubegrænset jf. LL §80 stk. 2.

Ønsker du hjælp med en tidsbegrænset lejekontrakt, kan du kontakte os her (KONTAKTFORMULAR)