Standardformular A9

lejeloven opsigelse, En lejekontrakt, vedligeholdelse af lejemål, Fremleje, ejerbolig, A9

Standard kontrakt?

Som udgangspunkt

Kan du lave en kontrakt på et stykke køkkenrulle, hvis du har alle korrekte oplysninger.

De fleste vælger dog at bruge en standardformular. Som efter juli 2015 hedder A9, og som kan hentes over alt på nettet. Det er dog vigtigt at sige, at alle lejekontrakter er forskellige, og ingen kan laves på en skabelon, hvis man ikke er klar over hvad man skal skrive i den.

A9 standardformular er lavet således, at man afkrydser forskellige felter, hvilket i sig selv er ret simpelt. Det tricky ved skabelonen kommer i §11, hvor man skriver i fri hånd. For helt almindelige mennesker vil det være svært at vide og vurdere hvad der skal stå og hvad der ikke skal stå. Det gælder her om at have et gennemgående kendskab til lejelovens paragraffer for at vide, hvilke ting der er vigtige at have med.

Standardformular A9

I juli 2015 udkom en ny standardformular A9 til lejekontrakter. Det er vigtigt, at man benytter den rigtige formular, når der skal laves en lejekontrakt, da man ellers risikerer at lejekontrakten bliver ugyldig hvis man benytter en gammel standardformular.

Her er en række punkter man som udlejer skal være opmærksom på i forhold til den nye standardformular A9:

  • Som følge af den nye formular kræves der indflytningssyn, hvis udlejer vil kunne rejse krav overfor lejer ved fraflytning. Det er et krav, at de formelle regler angående indkaldelse, afholdelse og indflytningsrapport skal overholdes omhyggeligt.
  • Derudover kræves der fraflytningssyn, hvis udlejer vil rejse krav. Også her er det et krav, at de formelle regler angående indkaldelse, afholdelse og indflytningsrapport skal overholdes omhyggeligt.
  • Lejemålet kan ikke længere kræves afleveret nyistandsat. Præcisering af, hvordan lejemålet skal afleveres, skal nu i stedet fremgå af §11. Her bestemmes det også om udlejer ønsker at beholde den indvendige vedligeholdelse og opkræve til konto. Eller om det er lejer der skal stå for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet.
  • Muligheden for trappeleje ophører. Når huslejen skal reguleres skal den nu jf. den nye lejelov bestemmes i forhold til nettoprisindekset. Nettoprisindekset kan findes på Danmarks Statistik.