Juridisk korrekt lejekontrakt

Vores lejekontrakter er udarbejdet af de bedste på markedet. De har masser af erfaring med de forskellige problematikker, der kan opstå i et lejeforhold. Du får en kontrakt, hvor der er taget hensyn til dine behov og ønsker, men som stadigvæk er juridisk korrekt. En korrekt udfyldt lejekontrakt kan sikre dig imod fremtidige tvister med din lejer eller sager i huslejenævnet. Processen foregår ved at vi starter ud med at få oplysninger vedrørende lejemålet fra dig. Derefter udarbejder vi første udkast til lejekontrakten, som du gennemgår sammen med os. Evt. rettelser/ændringer tilføjes, og du modtager din endelige lejekontrakt, som du kan sende videre til din lejer.

Kun 1.895 kr. inkl. moms

Processen

Kontakt

01

Vi ringer dig op når du har henvendt dig via hjemmesiden

Oplysninger

02

Du udfylder oplysninger om dit lejemål til brug for lejekontrakt

Første udkast

03

Vi sender første udkast af din lejekontrakt

Tilretning

04

Vi retter i fællesskab kontrakten til over telefon

Endelig kontrakt

05

Du modtager herefter den endelige kontrakt

Det får du

En kontrakt i overensstemmelse med lejelovens nyeste regler

Professionelt råd og vejledning til netop din udlejning

Tryghed i din udlejning

De bedste vilkår som udlejer

Kun
1.895
kr. inkl. moms

Gennemgang af lejekontrakt

Vi tilbyder en gennemgang af en allerede udarbejdet lejekontrakt, som enten kan være foretaget af en tredjemand eller af dig selv. Gennemgangen foregår således at vi modtager kontrakten, gennemlæser den og noterer eventuelle fejl. Vi kommer endvidere med noter til ændringer/rettelser, som vil gøre kontrakten mere juridisk korrekt. Disse noter gennemgår vi i samarbejde med dig, så du får en god forståelse for, hvordan kontrakten påvirker din retsstilling i lejeforholdet. Nogle ændringer vil vi anbefale dig at tilføje, hvor andre muligvis ikke gør den store forskel for dig. Dette vurderer vi ud fra hver enkelte henvendelse. Gennemgangen kan foretages enten via mail eller telefonisk kontrakt.

Kun 995 kr. inkl. moms

Processen

Kontakt

01

Vi ringer dig op når du har henvendt dig via hjemmesiden

Gennemgang

02

Du sender din lejekontrakt, så vi kan kigge den igennem

Vurdering

03

Vi vurderer lejekontrakten og giver forslag til ændringer via mail

Spørgsmål?

04

Hvis der er yderligere spørgsmål tager vi en telefonsamtale

Det får du

En optimeret lejekontrakt

Professionelt råd og vejledning til netop din udlejning

Tryghed i din udlejning

Kun
995
kr. inkl. moms

Bliv kontaktet af en ekspert

TOP