Opsigelse af lejemål

Opsigelse af lejebolig, Lejekontrakt aftaler, Opsigelse

Opsigelse af lejemål

Udlejers opsigelse

Hvordan opsiger man sin lejlighed?
Som hovedregel har udlejer ikke mulighed for at opsige sin lejer på en ubegrænset kontrakt. Denne hovedregel har dog flere undtagelser, som kan anvendes i særlige tilfælde.

Hvis boligen du lejer ud er et hus eller ejerlejlighed, kan du opsige lejeaftalen, hvis du selv ønsker at bo i boligen. Opsigelsen skal gives med minimum 1 års varsel og det er betinget af, at du flytter ind i boligen efter ophør af lejeaftalen.

Ny lejelov i juli 2015

Efter den nye lejelov blev lavet, blev der indført flere begrænsninger for, hvornår en udlejer kan opsige sin lejer. En udlejer af en ejerbolig eller andelsbolig kan altid opsige sin lejer med et års varsel, hvis udlejeren selv skal bo i boligen, som han/hun ejede på tidspunktet for indgåelse af lejekontrakt og hvis der på tidspunktet for opsigelsen ikke ejes andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger.

Hvis du bor i et tofamilieshus, og lejer den ene del ud til en lejer, kan du altid opsige lejeren med et års varsel uden begrundelse.

Når udlejningen kun vedrører et enkeltværelse i din egen bolig, hvor du bor, så er opsigelsesvarslet kun en måned og her behøver du ingen begrundelse.

Du kan ikke opsige din lejer, hvis begrundelsen er renovering eller ombygning (kun gældende for udlejning af hele din ejerbolig/andelsbolig). Det er kun ved ekspropriation eller kondemnering af lejemålet, at du kan opsige lejeaftalen.

Ud over opsigelse, har du også ophævelsesmulighed. Ophævelsen kan ske, hvis lejer misligholder lejeaftalen, altså f.eks. ikke betaler husleje til tiden eller vanrøgter lejemålet. Ved ophævelse er der ikke noget varsel, her skal lejer være ude hurtigst muligt. Vær dog opmærksom på, at du først skal give din lejer en advarsel før du kan ophæve.

Lejers opsigelse

Hovedreglen, når det drejer sig om opsigelse fra lejers side af, er at der er 3 måneders opsigelsesvarsel.

I tilfælde af at du udlejer et værelse, er varslet kun på 1 måned.

Hvis lejer har opsagt boligen og flytter ud før fristen udløber, skal du forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis boligen stadig skal lejes ud. Hvis du finder en ny lejer til lejemålet, er lejer fritaget fra at betale husleje i denne periode.

Lejer skal opgive sin nye adresse, senest 8 dage inden fraflytning.

Lejers opsigelse regnes i hele måneder fra det tidspunkt udlejer modtager opsigelsen. Hvis du altså opsiger d. 15 januar, løber lejemålet resten af januar plus 3 måneder.

Krav

En opsigelse skal være skriftlig, lige meget om det er udlejer eller lejers opsigelse.

I visse tilfælde skal udlejer angive en begrundelse for sin opsigelse, hvorimod lejer ikke behøver angive en begrundelse for opsigelsen.

I opsigelsesbrevet skal udlejer informere lejer om, at denne kan modsige sig opsigelsen inden for seks uger fra modtagelsen af opsigelsen.

Det er meget normalt, at lejer og udlejer har aftalt at kommunikere gennem sms og e-mail, men i tilfælde af, at det ikke er aftalt, skal opsigelsen sendes med brev. Hvis lejer eller udlejer alligevel sender opsigelsen via sms eller e-mail er den gyldig i tilfældet af, at modtageren af opsigelsen svarer tilbage eller bekræfter opsigelsen via samme kommunikationsmiddel.