Opkrævning af forbrug

Opkrævning af forbrug

Opkrævning af forbrug

Når du skal leje din bolig ud, skal du have overblik over en masse forskellige ting. Derfor kan der hurtigt blive glemt nogle vigtige detaljer, som i øjeblikket ikke virker særlig vigtige, men kan være afgørende for lejeperiodens forløb.

Lejeloven regulerer forbrug, og hvordan du som udlejer må opkræve dette. Det er vigtigt at være sat ind i reglerne, så der ikke senere hen i lejeforløbet opstår en konflikt, hvor du som udlejer står med fingrene i maskinen.

Der er derfor nogle klare regler, som er vigtige at overholde:

  1. Der må kun blive opkrævet aconto vand, hvis der er en individuel vandmåler for lejemålet. Hvis vandet afregnes samlet for hele bygningen, kan du som udlejer ikke kræve et månedligt beløb ud over huslejen. Du kan derimod lægge forbruget ind som en del af den faste husleje.
  2. Det samme gælder for el-opkrævning. Hvis ikke der er en separat elmåler, kan du ikke opkræve et aconto beløb. Det mest normale er dog, at lejer tilmeldes direkte hos udbyderen på elektricitet.
  3. For varme gælder, at hvis der ingen separat måler er i lejemålet, skal beregningen ske ud fra en fordelingsnøgle.

Dette sikrer, at lejer ikke kan blive opkrævet for meget i forbrugsregninger fra sin udlejer, da der ikke er nogen chance for at se et regnskab, hvis ikke der forefindes en separat måler.

Du skal sørge for at lave et regnskab hvert år for lejer, så de kan se deres forbrug og eventuelle merbetalinger eller tilbagebetalinger.

Du kan derimod godt opkræve aconto beløb for internet og antenne forbrug

Vi vil altid anbefale en udlejer at sørge for, at så mange forbrugsposter som muligt flyttes hen i lejers navn. Dette sikrer, at du som udlejer ikke er ansvarlig for manglende betaling, samtidig med, at lejer kan følge med i sit forbrug. Vand er ikke muligt at tilmelde lejer på, da det altid følger ejer, men ved nogle vandselskaber tillades de, at regningen sendes direkte til lejer, og de står registreret som betalere. Udlejer vil dog stadig hæfte for manglende betaling. El bør altid tilmeldes i lejers navn, med mindre det er værelsesudlejning.

Overhold reglerne

Hvis du ikke overholder reglerne, kan du risikere at du mister en eventuel efterbetaling fra din lejer, eller at huslejenævnet dømmer dig til at betale allerede betalt aconto beløb tilbage og fjerne det fra den fremtidige huslejebetaling.