Ophævelse og opsigelse af lejlighed

Opsigelse af lejekontrakt

Ophævelse og opsigelse af lejlighed

Det kan være svært at kende forskel på ophævelse og opsigelse af lejemålet.

Hvis lejeforholdet er tidsbegrænset, opsiges lejeforholdet automatisk og uden varsel, ved tidsbegrænsningens ophør.

Lejer har altid 3 måneders opsigelse til hver d. 1 i en måned jf. LL §86. Altså kan man som lejer først flytte ud 3 måneder efter man har opsagt lejemålet. Dette er for at beskytte udlejer, og give denne en mulighed for at finde en ny lejer.

Udlejer kan kun opsige lejeren jf. grundende i LL §83. Dette kan f.eks. være, hvis udlejer selv skal bebo lejemålet, eller hvis han kan dokumentere, at ejendommen skal rives ned.

Dette er hvad der kategoriseres som opsigelse.

Ophævelse

Lejeforholdet kan ophøre, hvis lejeren misligholder sine forpligtelser jf. LL § 93. Dette kunne f.eks. være, hvis lejeren holder husdyr uden tilladelse hertil, ikke betaler husleje eller vanrøgter det lejede.

Ved ophør menes, at der ingen frist er herpå. Det vil sige, at hvis udlejer hæver lejeforholdet med en af grundene fra §93, skal lejer flytte med det samme og betale husleje for den tid han har boet der.

Opsigelse: Med tidsfrist

Ophør: Uden tidsfrist

KONTAKTFORMULAR