Nabostøj

Opkrævning af forbrug

Nabostøj

Støj fra naboen kan ikke altid undgås, men med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer

Har du en lejlighed i indre København, Odense eller Aarhus? Så har du nok oplevet før at ens naboer kan larme lidt. Dette er et fænomen som de fleste danskere har oplevet før, om det så er hos dem selv eller hos andre. Larm kan opstå af mange forskellige årsager såsom fester, tv, gæster, boremaskiner, varmepumper, musikanlæg osv. Dog vil man ikke selv hele tiden shhh’s på af ens nabo hvis man har en hyggelig aften med gæster og derfor må man respektere hinanden og være overbærende.

Hvad kan jeg gøre ved nabostøj?

Har du problemer med din nabo på grund af støj fra fx højt tv, høj musik, plæneklippere eller anden form for støj, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.

Hjælper det ikke, gælder der forskellige regler for, hvordan du kan klage:

  • Bor du i en privatudlejningsbolig, kan du prøve at kontakte din udlejer, da udlejer skal sikre, at der hersker en god stemning i ejendommen. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, kan udlejer hvis det er samme udlejer, opsige din nabos lejemål.
  • Bor du i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri. Det koster 144 kr. (2018) at føre en sag.
  • Bor du i en ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforeningen, alt efter hvilken boligtype du bor i.

Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. Kommunen kan oplyse om reglerne, hvis du er generet af støj fra naboens varmepumpe, plæneklipper, motorsav, hanegal eller lignende.

Du kan få gode tips i forbindelse med støj fra byggeri hos Boligejernes Videnscenter.

Hvad kan jeg gøre for at begrænse min egen støj?

Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af din egen støj og bevare et godt naboskab:

  • Overholde husordenen i boligforeningen eller reglerne i grundejerforeningen
  • Lydisolere din bolig
  • Begrænse støjen til dagtimerne
  • Lukke vinduer og døre
  • Varsle naboerne i god tid, fx når du skal holde fest, afhøvle gulve og lignende.
  •  Lovgivning

Politiet kommer ud på baggrund af følgende:
På grundlag af Ordensbekendtgørelsens § 3 stk. 1 kan politiet gribe ind overfor: Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.
Læs mere her

Din egen kommune kan gøre følgende:
Kommunen kan vedtage regler om støj fra plæneklippere, motorsave og hanegal på grundlag af Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 19 og § 20.
Læs mere her

Konstant støj
På grundlag af Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen regulere støj fra fx varmepumper.
Læs mere her 

TOP