Lejekontrakt værelse

Lejekontrakt eksperten, leje kontrakt værelse

Lejekontrakt til værelse

LEJEKONTRAKT

Ved udlejning af et værelse stilles der ingen krav om udfærdigelse af lejekontrakt mellem lejer og udlejer, men på trods af dette anbefaler vi at der laves en kontrakt, også selvom du udlejer dit værelse til en ven.

I en lejekontrakt har man mulighed for at aftale vilkår for lejeforholdet, og udlejning af værelser bør laves på en standard kontrakt A9 udgave.

DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE

Der må maksimalt tages 3 måneder i depositum som dækker eventuelle skader på værelsesudlejningen og derudover må der maksimalt opkræves 3 måneders forudbetalt husleje. Forudbetalt husleje er den leje som gør sig gældende de sidste 3 måneder af en udlejningsperiode. Depositum og forudbetalt husleje kan derfor maksimalt udgøre hvad der svarer til 6 måneders husleje i alt.

OPSIGELSE

Opsigelse afhænger af om der udlejes værelse eller om der udlejes værelse med tilhørende køkken.

Hvis der udlejes et værelse kan det opsiges med 1 måneds varsel, og der kræves ingen begrundelse for opsigelsen, medmindre andet er aftalt i lejekontraktens §11. Opsigelsesfristen kan sagtens vare længere, men aldrig kortere end 1 måned.

Hvis der er tilknyttet et selvstændigt køkken til værelset, betragtes det juridisk set som en lejlighed og opsigelsesvarslet er hermed 1 år. Det er dog heller ikke her nødvendigt at begrunde en opsigelse.

VEDLIGEHOLDELSE OG ISTANDSÆTTELSE

Det er som udgangspunkt udlejers pligt at vedligeholde lejemålet. Man kan dog indgå aftale om, at lejer har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, herunder f.eks. maling og tapetsering. Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at lejeren står for den indvendige vedligeholdelse. Betyder det, at lejer skal aflevere værelset i samme stand, som ved overtagelsen.

Ved værelsesudlejning kan udlejer kun kræve vedligeholdelse og istandsættelse af værelset, også selvom lejer har adgang til fællesrum, bad osv. Hvis der derimod er tale om udlejning af værelse med tilhørende køkken, har udlejer ret til at kræve vedligeholdelse og istandsættelse af både værelse og køkken.

FRAFLYTNING

Hvis værelset skal sættes i stand efter lejers fraflytning, er udlejer forpligtiget til at oplyse lejer om, hvilket arbejde der skal foretages, inden for en 14 dages frist. Når arbejdets omfang er aftalt, kan man som udlejer benytte lejerens indbetalte depositum som betaling af istandsættelserne. Den eventuelt resterende del af depositummet skal herefter udbetales til lejeren.

HVAD BØR LEJEKONTRAKTEN INDEHOLDE?

En lejekontrakt bør som minimum indeholde følgende:

  • Navn på både udlejer og lejer.
  • Dato for overtagelse.
  • Hvor mange kvadratmeter værelset er på.
  • Om der er adgang til fx køkken, bad, fællesrum, vaskemaskine, have m.v.
  • Husleje, forudbetalt husleje og eventuelt depositum.
  • Forbrug (gas, el og varme m.m., hvis dette ikke er en del af huslejen).
  • Hvornår huslejen skal betales og til hvem/hvilken konto.
  • Om det er tilladt at have husdyr.
  • Husorden eller ordensregler.
  • Værelsets stand ved udlejningen, og hvordan det skal afleveres ved fraflytningen.

Læs også: