8 hurtige om lejekontrakten

Gennemgang af lejekontrakt

Hvad indeholder en lejekontrakt?

En lejekontrakt indeholder 11 paragraffer, med hver sin overskrift. Hver paragraf er vigtigt og skal udfyldes korrekt, for at lejekontrakten er juridisk korrekt og bindende. De første 9 paragraffer er afsnit, hvor du blot skal udfylde de felter som er skrevet på forhånd. I §§ 10 & 11 kan du tilføje oplysninger, som ikke er blevet dækket af de første 9. Det kan evt. være, hvis lejekontrakten skal være tidsbegrænset, eller hvis lejemålet udlejes møbleret.

Hvornår er en lejekontrakt gyldig?

En lejekontrakt er gyldig, når den er udfyldt korrekt, og der foreligger underskrift fra udlejer og lejer. En lejekontrakt skal også overholde almindelige aftaleretlige regler, så hvis underskriften fra udlejer er fremkommet under trusler og tvang, er kontrakten ikke gyldig, og kan ikke gøres gældende over for udlejer.

Hvornår er en lejekontrakt bindende?

En lejekontrakt er bindende, når både lejer og udlejer har skrevet under. Fra dette tidspunkt finder lejekontraktens aftaler sted, og virkningen begynder herfra. Der har været nogen diskussion om hvis en udlejer sender en kontrakt ud til en lejer, kan det betragtes som et tilbud, og derfor kræves kun lejers signatur. Men dette skal kunne bevises. Man kan derfor skrive ind i lejekontrakten, at den er betinget af begges underskrift.

Hvornår skal man have sin lejekontrakt?

Det afhænger meget af udlejer, hvornår lejekontrakten bliver givet. Det er en god ide at sørge for at få en underskrevet lejekontrakt et par dage inden indflytning, og også gerne før.

Hvornår skal man indbetale depositum?

Depositum skal indbetales inden lejer flytter ind. Det er vigtigt som udlejer at få depositum indbetalt, inden at du overdrager nøgler. Hvis du først har givet nøgler til lejer, så kan det være svært at få pengene bagefter.

Hvordan ser en lejekontrakt ud?

Den nyeste kontraktformular er den version der hedder A9, som kommer fra By, Bolig og Landdistrikt Ministeriet. Du kan i princippet skrive en lejekontrakt på et stykke køkkenrulle, men vi anbefaler altid at lave det på A9-blanketten.

Hvordan udfyldes en lejekontrakt?

En lejekontrakt kan udfyldes enten i hånden eller på computeren, det betyder ikke noget for gyldigheden af den. Mere praktisk kan det være en god ide at udfylde lejekontrakten med hjælp fra nogen som kender til lejeloven, så du er sikker på, at du ikke får en ugyldig lejekontrakt.

Hvordan opsiger man sin lejekontrakt?

Din lejekontrakt skal opsiges skriftligt, enten ved brev eller via e-mail/sms, hvis det er aftalt med udlejer. Opsigelsen skal ligeledes overholde den frist, som står i din lejekontrakt. Det kommer an på hvilket lejemål du lejer, og hvilken frist der er skrevet ind i lejekontrakten. Dette kan du læse mere om i vores blogindlæg omhandlende opsigelse.