Huslejefastsættelse

Opsigelse af lejebolig, Lejekontrakt aftaler, Opsigelse

Huslejefastsættelse

Langt de fleste private boliger i Danmark er opført før 1992, og er derfor omfattet af lejelovens eller boligreguleringslovens almindelige regler, og huslejen fastsættes her som enten omkostningsbestemt leje eller efter det lejedes værdi.

For boliger opført i 1992 og herefter, gælder det, at huslejen kan fastsættes efter markedsleje.

Læs her, hvordan huslejen bliver sat efter henholdsvis omkostningsbestemt leje, det lejedes værdi og markedsleje.

OMKOSTNINGSBESTEMT LEJE

Ved omkostningsbestemt leje beregnes huslejen ud fra de udgifter udlejeren har til ejendommen. Her indregnes udlejers udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring og vedligeholdelse af ejendommen. Hertil kommer afkast til udlejeren og eventuelt forbedringstillæg efter reguleringslovens §5, stk. 1.

DET LEJEDES VÆRDI

I ejendomme, hvor der er tale om omkostningsbestemt leje, er det i visse tilfælde muligt at udleje boligen til en højere leje end den beregnede omkostningsbestemte leje. Dette skal gøres efter reglerne i §5, stk. 2.

Hvis lejemålet er gennemgribende moderniseret, er det muligt at fastsætte det lejedes værdi. Denne værdi fastsættes af huslejenævnene, ankenævnene og boligretterne efter et skøn. Ankenævnet i København har på det seneste i mange tilfælde fastsat det lejedes værdi på omkring 1.300-1.400 kr./pr kvadratmeter for gennemgribende moderniserede lejligheder.

MARKEDSLEJE

For boliger opført i 1992 og herefter, gælder det, at huslejen kan fastsættes efter markedsleje. Dette skal udtrykkeligt aftales i lejekontrakten. Hvis dette ikke er tilfældet, omfattes lejemålet automatisk af lejelovens eller boligreguleringslovens almindelige regler. Ved markedsleje gælder det, at huslejen frit kan fastsættes, så længe den ikke sættes urimelig højt og hermed overtræder urimelig aftaleret.

Overvejer du at investere i ejendomme og udleje dem efter følgende kan du få hjælp til udlejningen her