Fremlejekontrakt

lejeloven opsigelse, En lejekontrakt, vedligeholdelse af lejemål, Fremleje, ejerbolig, A9

Fremlejekontrakt

Hvis du står i den situation at du skal ud og rejse i en periode. Kommer hjem og efterfølgende ønsker at flytte tilbage i samme lejemål, har du mulighed for at fremleje dit lejemål. Fremleje betyder, at den person som er angivet som lejer på lejekontrakten, videreudlejer lejemålet for en tidsbegrænset periode. Ved fremleje er der en række ting du skal være opmærksom på. Få hjælp til udlejning af din bolig her!

DU HAR RET TIL FREMLEJE

Du har som lejer mulighed for at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse jf. LL §69. Det samlede antal personer der bor i lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
Som udlejer skal du modsætte dig fremlejeforholdet, såfremt der bor 2 eller flere per beboelsesrum. Hvis du ikke modsætter dig, vil du blive straffet med bøde.

Lejeren har derudover ret til at fremleje hele lejligheden i højst to år, såfremt lejerens fravær er midlertidigt, skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, udstationering eller lignende.

DU HÆFTER FOR FREMLEJER

Som lejer hæfter du for fremlejers opførsel, og er fortsat ansvarlig for overholdelse af lejeaftalen mellem dig og udlejer. Hvis ikke fremlejer overholder vilkårene i lejekontrakten, og hermed bryder lejeaftalen kan udlejer opsige eller ophæve lejekontrakten. Derudover hæfter lejer for eventuelle skader på lejemålet. Det er dog muligt ved fremleje, at kræve op til 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt husleje, ligesom ved almindelige lejeaftaler. Vi anbefaler derfor, at du vælger en fremlejer, du kan stole på, eksempelvis en bekendt, familie eller ven.

LEJEKONTRAKT MED FREMLEJER

Præcis som ved almindelige lejeaftaler, er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en fremlejekontrakt mellem dig og fremlejer. Her kan det f.eks. specificeres hvor lang tid fremlejer skal bo i lejemålet, samt hvilket stand boligen og inventaret har ved indflytning.

Derudover skal du informere udlejer om, at du agter at fremleje lejemålet. Udlejer har desuden ifølge lejeloven krav på, at få en kopi af fremlejekontrakten inden fremlejeperioden begynder.

Du kan som udlejer modsige dig fremlejeforholdet

Som udlejer kan du modsætte dig fremlejeforholdet af hele lejligheden jf. LL §70, hvis:

  • Ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder
  • Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller
  • Der er anden rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

LEJER BETALER HUSLEJEN

I fremlejningsperioden er det stadig lejer, der skal indbetale husleje til udlejer, da lejer hæfter for fremlejer. Det anbefales derfor, at lave en aftale med fremlejer om, at han eller hun betaler huslejen til dig, hvorefter beløbet overføres til udlejer, som normalt.

Kort sagt: Fremleje vil sige, at man selv er lejer og lejer ud til en tredjepart.