Forlængelse af tidsbegrænset lejekontrakt

Den rigtige lejer, ind- og udflytning

Forlængelse af tidsbegrænset lejekontrakt

Hvis der er indgået en tidsbegrænset lejekontrakt mellem lejer og udlejer, kan denne som udgangspunkt sagtens forlænges, også hvis forlængelsen ligeledes er tidsbegrænses. Det er dog fortsat et krav, at begrundelsen skal kunne findes i udlejers forhold.

Der er i princippet ikke nogen øvre grænse for, hvor mange gange tidsbegrænset lejekontrakt forlænges. Man skal dog være opmærksom på, at jo flere forlængelser der sker, desto mere taler for, at tidsbegrænsningen alligevel ikke er tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold, og kan derfor tilsidesættes.

Fremleje

Hvis man selv er lejer, og vælger at udleje boligen ud til en tredjepart, så mister man retten til at opsige lejer, hvis der lejes ud i mere end 2 år. Dette betyder altså, at hvis lejekontrakten forlænges, og lejer bor i lejemålet mere end 2 år, har de dermed ret til at blive boende indtil lejer selv ønsker at fraflytte.

Hvis man derimod ejer en bolig og lejer denne ud, kan man uden problemer forlænge en tidsbegrænset lejekontrakt ud over 2 år.