8 gode råd, til opsigelse af lejemål

opsigelse af lejekontrakt, udlejning fremlejning

8 gode råd til opsigelse af lejemål

Vil du opsige dit lejemål? Så får du her 8 gode råd til hvordan dette gøres bedst muligt, så du undgår uoverensstemmelser mellem dig og din udlejer.

 

  1. Send din opsigelse

Når du som lejer ønsker at opsige dit lejemål er det vigtigt, at du som det første har sat dig ind i hvad dit opsigelsesvarsel er. I lejekontrakter er der under §11 mulighed for at aftale opsigelsesvarsel, hvis ikke der står noget her om opsigelse er det lejelovens almindelige regler for opsigelse der gælder.

Lejelovens almindelige regler for opsigelse afhænger af hvilken type bolig lejemålet hører ind under. Hvis der er tale om leje af værelse uden eget køkken, er der et opsigelsesvarsel på 1 måned. I andre tilfælde, herunder opsigelse af værelse med tilhørende køkken, lejlighed eller hus har lejer 3 måneders opsigelsesvarsel.

Sørg for at udlejer modtager din opsigelse inden d. 1 i måneden, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Det anbefales at opsigelsen sendes skriftligt. Som lejer behøver man ikke angive nogen begrundelse for opsigelsen af lejemålet. Det er vigtigt at bemærke, at når udlejer har modtaget opsigelsen, er den bindende for dig som lejer.

  1. Oplys udlejer, hvis du ønsker at flytte før tid

Hvis du vil fraflytte lejemålet inden opsigelsesvarslet er gået, er det vigtigt at du oplyser din udlejer om dette. Hvis boligen skal lejes ud igen, er det nemlig udlejers pligt at finde en ny lejer hurtigst muligt, så du kan stoppe betaling af husleje.

  1. Brug din forudbetalte husleje

Hvis du betalte forudbetalt husleje inden du flyttede ind, er det nu du skal bruge det op. Hvis du f.eks. har betalt 3 måneders forudbetalt husleje, skal du ikke betale husleje de sidste 3 måneder af opsigelsesperioden. Acontobeløb skal dog fortsat betales.

  1. Giv udlejer dine nye oplysninger

Som lejer, er du forpligtiget til at opgive din nye adresse til udlejer inden fraflytning. Hvis der skal tilbagebetales depositum, skal udlejer derudover også oplyses om dit kontonummer.

  1. Fraflytningssyn

For at bestemme hvilke ting der skal laves i lejemålet, afholdes et fraflytningssyn. Udlejer skal varsle dig om dette minimum 1 uge før det finder sted. Fraflytningssynet skal afholdes indenfor 14 dage efter udlejer har modtaget opsigelsen af lejemålet. Ved fraflytningssynet udarbejdes en fraflytningsrapport med fejl og mangler. Denne udleveres i papirform eller sendes med post, hvis lejer ikke har mulighed for selv at være tilstede.

  1. Istandsættelse af lejemål

Ifølge den nye lejelov fra juli 2015, kan udlejer ikke længere kræve at lejemålet afleveres nyistandsat. Præcisering af, hvordan lejemålet skal afleveres, kan fremgå af §11. Som regel skal lejemålet dog afleveres i samme stand, som ved indflytning.

  1. Modtag liste over fejl og mangler

Senest 14 dage efter udlejer har modtaget nøglerne, skal du have en opgørelse over eventuelle fejl og mangler, som udlejer vurderer du som lejer skal betale for. Hvis udlejer overskrider denne tidsfrist på 14 dage, kan lejer ikke blive opkrævet betaling for istandsættelserne.

  1. Tilbagebetaling af depositum

Når lejemålet er blevet istandsat, skal udlejer sende en flytteopgørelse. Heraf skal lejers omkostninger for istandsættelserne fremgå. Hvis depositum dækker beløbet til istandsættelserne, benyttes dette som betaling, og det eventuelt resterende depositum tilbagebetales til lejer.