10 gode råd til lejere

Råd til lejere

10 gode råd til lejere

Skal du til at leje en bolig? Det kan til tider være overvældende, og der er mange love og regler man skal forholde sig til som lejer. Vi har her samlet vores 10 bedste råd til dig, så du undgår de typiske faldgruber.

  1. Vær kritisk og brug din sunde fornuft

Fup og snyd præger både bolig- og lejemarkedet. Det er derfor vigtigt, at man holder øjnene åbne, og hvis en boligannonce fremstår for god til at være sand, er dette ofte tilfældet. Vær altid kritisk og brug din sunde fornuft. Hvis du bliver i tvivl, så lad en professionel på området hjælpe dig.

  1. Hav styr på din lejekontrakt

Som lejer er det vigtigt at sætte sig godt ind i lejekontrakten, og hvilke forhold der er gældende. Det er dog ikke alle forhold, man kan læse sig til i lejekontrakten, men i stedet følger lovgivning og retspraksis.

  1. Tjek huslejen

Vær opmærksom på, at der er regler for hvor meget udlejer må opkræve i husleje. Du kan altid rådføre dig omkring lejens størrelse hos huslejenævnet i den kommune du bor, hvis du er i tvivl om den er sat korrekt.

  1. Få alt på skrift

Mundlige aftaler kan være svære at dokumentere, og det er derfor vigtigt, at du får alle aftaler på skrift. Hvis der eksempelvis udbetales eller betales penge, bør du altid sørge for at sikre dig kvitteringer herpå.

  1. Dokumenter lejlighedens stand

Dokumenter lejlighedens stand ved indflytning, og gennemgå den for eventuelle fejl og mangler. Skulle der være fejl og mangler, skal du give udlejer skriftlig besked herom. Dette skal ske tidligst muligt, men ikke senere end 14 dage efter du har overtaget lejemålet.

  1. Meld din flytning

Meld din flytning til alle relevante parter, herunder private virksomheder, kommunen samt private parter. Ved opsigelse af lejemål skal du huske at melde din nye adresse til udlejer. Dette skal gøres senest 8 dage inden fraflytning.

  1. Undersøg om det er relevant at tegne en forsikring

Hvis du som lejer selv medbringer en masse indbo, er det dit eget ansvar at tegne en indboforsikring. Hvis lejemålet derimod lejes møbleret, er det som hovedregel udlejer der står for indboforsikringen. Det kan dog være svært for udlejer at tegne en forsikring, da han/hun ikke selv har adresse på boligen længere. Aftal derfor altid med udlejer, hvordan I løser det bedst muligt.

  1. Sæt dig ind i husorden for lejemålet

Det er en rigtig god ide at læse ejendommens husorden igennem, og gøre sig opmærksom på hvilke regler der gælder. Du skal sørge for at overholde husordenen, da du kan få et varsel hvis du overtræder reglerne, og i værste tilfælde risikere at din lejekontrakt bliver ophævet.

  1. Hold øjne og ører åbne

Det er vigtigt løbende at undersøge og gøre dig opmærksom på lejemålets stand. Hvis der skulle opstå fejl, mangler eller skader, er det dit ansvar at melde det til udlejer. Dette bør gøres hurtigst muligt.

  1. Inden fraflytning

Sæt dig ind i, hvad du skal være særlig opmærksom på inden fraflytning. Herunder hvilke vedligeholdelses- eller istandsættelsespligter du har som lejer. Fraflytningsprocessen kan være vanskelig, og det er især vigtigt at kende de forskellige frister der gælder her.