10 gode råd til fraflytning

Opsigelse af lejebolig, Lejekontrakt aftaler, Opsigelse

10 gode råd til fraflytning

Hos Lejekontrakt-Eksperten modtager vi ofte spørgsmål fra både lejere og udlejere om fraflytning, flyttesyn og hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har.

Som en hjælp finder du nedenfor 10 gode råd, når lejer skal fraflytte lejemålet:

  1. Når lejer fraflytter lejemålet, skal lejemålet være i samme stand som ved indflytning. Dette er selvfølgelig med undtagelse af den forringelse, som er sket på grund af almindelig slid og ælde jf LL §98.
  2. Husk at lejer ikke skal aflevere lejemålet i bedre stand end ved indflytning. Det vil sige, att du som udlejer ikke kan forlange, at lejer sætter et lejemål i stand, hvis det ved indflytning blev overtaget som beset.
  3. Kig din indflytningsrapport igennem inden I foretager fraflytningssyn. Så du føler dig sikker på hvordan standen var og hvordan lejemålet skal afleveres.
  4. Din lejer skal skrive under på fraflytningsrapporten, før den er gyldig. Denne skal selvfølgelig være udformet i overensstemmelse med standen.
  5. Sørg altid for at få skrevet ind i fraflytningsrapporten, hvor mange nøgler din lejer afleverer. Hvis det er færre end ved indflytning, har du ret til at få skiftet lås og nøgler.
  6. Hvis du som udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud, er du forpligtet til at afholde både indflytning- og udflytningssyn, som indeholder en rapport. Efter lejelovens ændringer af 01.07.2015 gælder der nye regler for denne type udlejere.
  7. Efter en fraflytning gælder der normalt en 14-dages frist for udlejer til at fremsætte krav om eventuel istandsættelse/udbedring. Der kan dog i lejekontrakten være aftalt længere frist.
  8. Hvis din lejer ikke mener, at han skal hæfte for de skader der er konstateret i rapporten og ikke vil betale for istandsættelsesomkostningerne, skal du tage kontakt til det lokale huslejenævn og starte en sag.
  9. Sørg altid for at standen ved indflytning er dokumenteret, samt undervejs i lejemålet og evt. efter en istandsættelse er sket i lejemålet. Dette skal ligeledes ske ved fraflytning.
  10. Nok det vigtigste af alt: Sørg for at få juridisk rådgivning undervejs. Lejeloven er ikke let at gennemskue som almindelig person, og der kan være specielle vilkår for netop dit lejemål, som du ikke er klar over. Det kan få betydning for dig, både økonomisk og juridisk, som i sidste ende kan koste dig mange tusinde kroner. Hvis du først indhenter hjælp efter fraflytning/istandsættelse kan det være for sent.